Picks
193フォロー
350フォロワー
資源乏しい日本、原発ゼロは厳しい=菅首相(ロイター)
Yahoo!ニュース
CHIKAOKA Asahi東京大学大学院(物理系) 博士2年
このコメントはアカウントを作成すると読むことができます。
5Picks
東京の暮らし、地球3個分 都道府県別に環境負荷計算
共同通信
CHIKAOKA Asahi東京大学大学院(物理系) 博士2年
このコメントはアカウントを作成すると読むことができます。
186Picks
エネ基本計画検討会 問われる政府の覚悟
SankeiBiz
CHIKAOKA Asahi東京大学大学院(物理系) 博士2年
このコメントはアカウントを作成すると読むことができます。
NORMAL